stadesign_banner

bestellen, leveren & retourneren

Vragen en Antwoorden over STA NL ; - Questions and Answers about STA English ; - Fragen und Antworten zu STA Deutsch;

bestellen, leveren, retourneren

Hoe kan ik bestellen;
*Selecteer het door u gewenste product.
Als er 1 maat beschikbaar is kunt u gelijk selectereren;
zijn er meerdere maten op voorraad selecteer dan de gewenste maat.
*Ga dan naar het winkelmandje en controleer uw bestelling. 
*Is alles accoord klik dan op bestellen.
*Vul dan uw persoonlijke gegevens & leveradres in.
(Cadeautje? Vermeld dit bij "opmerkingen" dan kunnen wij het mooi voor u verpakken.)
*Selecteer dan de betaalwijze, bevestig algemene voorwaarden en rond daarmee de bestelling af.
(Note; Als u met creditcard wilt betalen dan staat onder de paypal optie de creditcard optie,
ietwat onduidelijk maar wij kunnen dit zelf helaas niet aanpassen.)

Levertermijn;
STA zal binnen uiterlijk 48 uur er voor zorgen dat uw pakket met de post of DPD verstuurd wordt.
De keuze voor Post of DPD is afhankelijk van de grootte van uw pakketje en of deze door de brievenbus past of niet.

Wanneer mag u Retourneren;
Is het geleverde product niet naar wens dan mag u binnen 30 dagen retourneren.

Hoe kunt u retourneren;
*Neem contact op met STA via de Chatservice, het contactformulier op de webshop of via info@stadesign.nl.
*Geef de reden op van retour en u krijgt van ons een retournummer.
*Verpak het item zo goed mogelijk en schrijf het retournummer op het pakket 
*vermeld op welke bankrekening u het bedrag retour gestort wilt krijgen. 
*Verstuur het pakketje via de Post. (bewaar het bewijs van versturen)
Zodra het pakketje ontvangen is sturen wij u een bericht en als de retour in goed staat is dan wordt het bedrag binnen 48 uur, na ontvangst,
op uw rekening overgemaakt.

Wat zijn de verzendkosten;
STA berekent geen verzendkosten voor kleding,
echter daarom zijn de kosten van retourneren wel voor eigen rekening van de consument.

STA berekend wel voor alle andere items, schoenen, speelgoed en boeken, verzendkosten,
echter zijn de kosten van retourneren ook voor eigen rekening van de consument.

Toch nog vragen?
Vraag via onze chatservice, vul ons contactformulier in of stuur een mailtje naar info@stadesign.nl

 

Questions & Returns

Questions and Answers about STA;

How can I order;

* Select the desired product.

If 1 size is available, you can select immediately;

if there are several sizes in stock, select the desired size.

* Go to the shopping basket and check your order.

* If everything is correct then click on order.

* Enter your personal details & delivery address.

(If you mention this in "comments", we can package it for you.)

* Select the payment method, confirm general conditions and finish the order.

(Note: If you want to pay by credit card, the credit card option is mentioned under the paypal option,

somewhat unclear, but unfortunately we can not adjust this ourselves.)

Delivery time;

STA will ensure that your package is sent by post or DPD within 48 hours at the latest.

The choice for Post or DPD depends on the size of your package and whether it fits through the letterbox or not.

When can you return?

If the delivered product is not according to your wishes, you may return within 14 days by means of discounted items.

How can you return?

* Contact STA via the Chat service, the contact form on the webshop or via info@stadesign.nl.

* Specify the reason for return & you will receive a return number from us.

* Pack the item as well as possible and write the return number on the package &

* state on which bank account you want the amount to be returned.

* Send the package via the Post. (save the proof of sending)

As soon as the package has been received, we will send you a message & then the amount will be transferred to your account.

What are the shipping costs;

STA does not charge shipping costs for clothes,

however, the costs of returning are for your own account.

STA calculated for all other items that cannot be sent with letterbox post,

however, the costs of returning are also for your own account.

Do you still have questions?

Ask through our chat service, fill in our contact form or send an email to info@stadesign.nl

Fragen und Antworten zu STA;
Fragen und Returns

Hinweis; Wir verwenden Google Translate, um zu übersetzen, sodass es in diesem Artikel Übersetzungsfehler geben kann,
unsere aufrichtige Entschuldigung dafür.

Wie kunnen Sie bestellen?
* Wählen Sie das gewünschte Produkt.
Wenn 1 Größe verfügbar ist, können Sie sofort auswählen;
Wenn mehrere Größen auf Lager sind, wählen Sie die gewünschte Größe.
* Gehen Sie zum Warenkorb und überprüfen Sie Ihre Bestellung.
* Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Bestellung.
* Geben Sie Ihre persönlichen Daten und Lieferadresse ein.
(Wenn Sie dies in "Kommentare" erwähnen, können wir es für Sie verpacken.)
* Wählen Sie die Zahlungsart, bestätigen Sie die allgemeinen Bedingungen und beenden Sie die Bestellung.
(Hinweis: Wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen möchten, wird die Kreditkartenoption unter paypal erwähnt.
etwas unklar, aber leider können wir das selbst nicht einstellen.)

Lieferzeit;
STA stellt sicher, dass Ihr Paket spätestens innerhalb von 48 Stunden per Post oder DPD versendet wird.
Die Wahl für Post oder DPD hängt von der Größe Ihres Pakets und davon ab, ob es durch den Briefkasten passt oder nicht.

Wann kannst du zurückkehren?
Wenn das gelieferte Produkt nicht Ihren Wünschen entspricht, können Sie innerhalb von 30 Tagen mit vergünstigten Artikeln zurückkehren.

Wie kunnen Sie zurückkehren?
* Kontaktieren Sie STA über den Chat-Service, das Kontaktformular im Webshop oder über info@stadesign.nl.
* Geben Sie den Grund für die Rücksendung an und Sie erhalten von uns eine Rücksendungsnummer.
* Packen Sie den Artikel so gut wie möglich und schreiben Sie die Rücksendenummer auf das Paket
* Geben Sie an, auf welchem ​​Bankkonto der Betrag zurückgegeben werden soll.
* Senden Sie das Paket über die Post. (speichern Sie den Beweis des Sendens)
Sobald das Paket bei uns eingegangen ist, senden wir Ihnen eine Nachricht und wenn die Rücksendung in gutem Zustand ist, wird der Betrag innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt bezahlt auf Ihr Konto übertragen.

Was sind die Versandkosten?
STA berechnet Versandkosten für Kleidung,
die Kosten der Rücksendung gehen jedoch zu Lasten des Verbrauchers.

STA berechnet für alle anderen Artikel, Schuhe, Spielzeug und Bücher, Versandkosten,
die Kosten für die Rücksendung gehen jedoch ebenfalls zu Lasten des Verbrauchers.

Haben Sie noch Fragen?
Fragen Sie über unseren Chat-Service, füllen Sie unser Kontaktformular aus oder senden Sie eine E-Mail an info@stadesign.nl 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN